FIMERA DESIGN STUDIO

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2023

Апартамент за двама | Apartment for two

AПАРТАМЕНТ ЗА ДВАМА , Bg Локация: София, кв. Яворов Площ: 58 м2 Завършен: 2022 г Този малък апартамент се намира на последният етаж в стара кооперация в центъра на София. Още с първото влизане стана ясно, че интериора трябва да следва и допълва нетипичните геометрии на помещенията, а не да бъде опит да ги скрие или украси. След запознаване с желанията на клиента, които бяха в унисон с нашето виждане, идеята се оформи бързо - минимална намеса по стените, визуална лекота, отношение към детайла и минималистичен подход. Жилището има много скосени стени, които решихме да оставим максимално открити и бели за да създадем подходяща основа за деликатно проектираните мебели. Палитрата от цветове е сведена до минимум – базовите материали са белите стени и внимателно подбраната млечна дървесна текстура. За баланс са добавени различни по-активност нюанси в кехлибарени и тъмно кафяви цветове. Малкото пространство на дневната зона е проектирана така, че да удовлетвори всички функционални изисквания на клиента – кухня, трапезария, зона за релакс. Голямата изненада тук е функцията за спане на мебелната група с дивана – гърба на дивана се трансформира с едно леко движение в спалня с готов за спане матрак. Спалнята и коридора напълно следват основния мотив на интериора – белите стени и същите материали създават усещането за единство и завършеност на интериора. Гардероба в спалнята следва геометрията на тавана за да се използва максимално полезната площ за съхранение. На стената срещу леглото е проектирана малка тоалетка, която може да се ползва и като бюро. Етажерката към нея е функционален елемент, който има не само практична функция, но цели да създаде естетически приятна композиция заедно с картината до нея. Повечето мебели, включително всички маси са проектирани специално за апартамента. APARTMENT FOR TWO, Eng Location: Sofia, jk. Yavorov Area: 58 m2 Completed: 2022 This small apartment is located on the top floor of an old building in the center of Sofia. From the very first entry, it became clear that the interior should follow and complement the unusual geometry of the rooms rather than be an attempt to hide or decorate them. After understanding the client's wishes, which were in tune with our own vision, the idea took shape quickly - minimal intervention on the walls, visual lightness, attention to detail and a minimalistic approach. The apartment has many sloping walls, which we decided to leave as exposed and white as possible to create a suitable base for the delicately designed furniture. The color palette is kept to a minimum – the main materials are the white walls and the carefully selected milky oak texture. For balance, various more active shades in amber and dark brown colors have been added. The small space of the living area is designed to satisfy all of the client's functional requirements – kitchen, dining room, relaxation area. The big surprise here is the sleeping function of the furniture group with the sofa – the back of the sofa transforms with one light movement into a full-size bed with a ready-to-sleep mattress. The bedroom and the corridor completely follow the main motif of the small interior – the white walls and the same materials create the feeling of unity and completeness of the space. The wardrobe in the bedroom follows the geometry of the ceiling to make the most of the usable area for storage. A small dressing table is designed on the wall opposite the bed, which can also be used as a desk. The shelf to it is a functional element that has not only a practical function but aims to create an aesthetic composition together with the picture next to it. Most furnishings including all of the tables are custom designed for the apartment.

  • 02.02.2024
  • 587

FIMERA DESIGN STUDIO

Студио за интериорен дизайн
София