SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София
Победител 2018

Заведение за хранене Шарена Сол

Концепция на заведението за хранене, се базира на три основни точки- чистота на дизайна, комфорт на обитаване и осигуряване на максимално естествена среда. Тук храната е основният фокус, а останалата част от пространството е спокойно. Използваните акустични материали и живи растения решават проблема, свързан с комфорта при такъв тип помещения. • ВИЖ ПОВЕЧЕ НА: https://sgiarchitects.com/bg/project/canteen-sharena-sol/

  • 27.09.2021
  • 1169

SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София