SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София
3-то място 2022

Офис на Chaos / Chaos Office

Новият офис на Chaos в София заема обща площ от малко над 6 000 кв. м, на горните пет етажа на Sofia Office Center на бул. “Цариградско шосе” 145. Пространството е организирано, комбинирайки коридорен тип офис с отворени офис площи, така че да отговори на конкретните нужди на различните отдели. Пандемията и работата от вкъщи налагат и преосмисляне на гъстотата на работните места и функцията на офиса. Почти ⅓ от общата площ на офиса включва пространства за срещи, социализация, зони за релакс и забавления. За да се стимулира още повече междуекипната комуникация, последният 14-и етаж на сграда е посветен изцяло на неформалното общуване между хората със зони за хранене, няколко малки зони за релакс, голяма зала за срещи, пространство за фитнес и игри. Целта на дизайна е да припознае и отрази корпоративната идентичност на компанията. Различните функционални зони символизират идеята за „градивните елементи на креативността“. Зоната на рецепцията обединява няколко елемента, които отразяват основната дейност на компанията: светлината, която е в основата на всяко компютърно генерирано изображение; червеният цвят от корпоративната идентичност на Chaos; и идеята за „градивните елементи на креативността”, които символизират продуктите от портфолиото на компанията, с помощта на които всеки дизайнер и творец може да визуализира всяка своя идея. _ The new office of Chaos Group offers space for meetings, collaboration and creativity of the team of 350. The total area is above 6000 sq. M. It is situated on the top five floors of the Sofia Office Center at 145 Tsarigradsko Shose Blvd. in Sofia. There are about 15 sq. m of workspace for each team member which provides them with the opportunity for quiet and focused work, avoiding the large open spaces. The space is organized in a hybrid way as a result of the specific needs of each division. The interior design recognizes and reflects the corporate identity of Chaos. The different functional zones follow the concept of “the building blocks of creativity”. The Reception zone unites several elements reflecting the core activities of the company: the light which is the basis of the computer generated graphics, the red color as a corporate identity, and the “building blocks of creativity” which symbolizes the elements of the Chaos portfolio, helping designers and artists to visualize their ideas.

  • 20.07.2022
  • 847

SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София