SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София

Офис на Chaos

Новият офис на Chaos в София заема обща площ от малко над 6 000 кв. м, на горните пет етажа на Sofia Office Center на бул. “Цариградско шосе” 145. Пространството е организирано, комбинирайки коридорен тип офис с отворени офис площи, така че да отговори на конкретните нужди на различните отдели. Пандемията и работата от вкъщи налагат и преосмисляне на гъстотата на работните места и функцията на офиса. Почти ⅓ от общата площ на офиса включва пространства за срещи, социализация, зони за релакс и забавления. За да се стимулира още повече междуекипната комуникация, последният 14-и етаж на сграда е посветен изцяло на неформалното общуване между хората със зони за хранене, няколко малки зони за релакс, голяма зала за срещи, пространство за фитнес и игри. Целта на дизайна е да припознае и отрази корпоративната идентичност на компанията. Различните функционални зони символизират идеята за „градивните елементи на креативността“. Зоната на рецепцията обединява няколко елемента, които отразяват основната дейност на компанията: светлината, която е в основата на всяко компютърно генерирано изображение; червеният цвят от корпоративната идентичност на Chaos; и идеята за „градивните елементи на креативността”, които символизират продуктите от портфолиото на компанията, с помощта на които всеки дизайнер и творец може да визуализира всяка своя идея.

  • 20.07.2022
  • 83

SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София