Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2022

Цветен и градски | Colorful and urban

Жилище 125 кв.м. Предизвикателството в този проект беше да внедрим модерното усещане на града и да стоплим сетивата, като ги рафинирираме и хармонизираме в линия и форма. Всяко помещение е разкрито със собствен цветови нюанс. Във всекидневната се срещат делови линии и дисциплина в растер. Родителската стая е топла и екзотична като усещане, а банята към нея носи духа на класическо "Терацо" в модерен прочит. Класически елементи се прокрадват в детайли по стените. Минималистични линии в мебел и стъкло балансират времето и ни възпират от носталгия и забрава в миналото. Отлична еклектика и баланс на цвят и текстура дават пълно усещане на сетивата за уютен семеен оазис, скрит от сивотата на града. The challenge in this project was to implement the modern feel of the city and warm the senses by refining and harmonizing them in line and form. Each room is revealed with its own color shade. Business lines and grid discipline meet in the living room. The master bedroom is warm and exotic in feel, and the bathroom to it brings the spirit of classic "Terrazzo" in a modern interpretation. Classic elements creep into the details on the walls. Minimalist lines in furniture and glass balance time and prevent us from nostalgia and forgetting the past. Excellent eclecticism and balance of color and texture give a full sensation to the senses of a cozy family oasis hidden from the grayness of the city.

  • 19.09.2022
  • 1078

Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София