Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2023

Тризонет в Лозен | Trizonet in Lozen

С интересна вертикална програма и на три нива, този проект беше инстинска наслада по време на разработката, така и след реализацията му както за нас, така и за обитателите му. Интересен и стегнат като пространствена програма, така и като хармония и ритъм на цветове и форми. С любимия ни еклектичен похват и използвайки както винаги енергични цветове, ние и този път не изневерихме на творческия си похват. Дизайнът на помещенията е решен със индивидуален - собствен характер и съобразен със съответната функция. Във всекидневната се срещат всички емоции на жилището, изразени в отделни цветни зони. Кухнята е просторна и съчетава всички нужни функции в нея. Трапезарията е отделена с ефирна визуална преграда и позиционирана в близост до градината. Частта с меко сядане носи собствен бунтарски и силен характер, решена в бордо и меки дървесни тонове. Всяка спалня е решена в цветни нотки, свежи цветове и актуални такива, но също така усещането на топло дърво присъства във всеки детайл и корпусно изделие. Така линията се запазва характерна за усещането на комфорт в крайградска къща. Съчетани са материали като алуминий, естествени фурнири, керамика, екзотични мебели от известни брандове и умелно подбрани енергични цветове. With an intriguing vertical program and on three levels, this project was a sheer pleasure during its development and after its realization for us as well as for its inhabitants. Interesting and tight as a spatial program, as well as in terms of harmony and rhythm of colors and shapes. With our favorite eclectic approach and using vibrant colors as always, we remained true to our creative approach this time as well. The room design is decided with character and considered for each room. The living room encounters all the emotions of the dwelling, expressed in separate color zones. The kitchen is spacious and combines all necessary functions in it. The dining room is separated by an ethereal visual barrier and positioned close to the garden. The seating area has its own rebellious and strong character, decided in burgundy and soft wood tones. Each bedroom is decided in color notes, fresh colors, and current ones, but also the feeling of warm wood is present in every detail and cabinet product. Thus, the line is preserved characteristic for the feeling of comfort in a suburban house.

  • 15.08.2023
  • 410

Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София