Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София
Финалист 2021

Цветен и енергичен / Colorful and energetic

Апартаментът приютява 4- членно семейство и техния любимец. За всяко дете има отделна стая в любимите за него цветове и мотиви. Всекидневната има обособен работен кът, който е съобразен с актуалните вече изисквания за "хоум - офис". Акцент в жилището е инфрачервената сауна в родителската спалня, ярките и енергични цветове, успоредката в детската стая и барплота, който е основното място за готвене. Цветовете и текстурите са подбрани така, че да изградят цялостна енергична и характерно - цветна линия. Още от входното пространство, което е оформено с фин детайл от фризовани фурнири и декоративни фризове по стената ни посреща една ярка линия, която съчетана с осветлението ни въвежда навътре в жилището. Всекидневната е отделена от стъклена врата с метални профили. Ясно са оформени кът за ниско сядане, както и кухненската зона с трапезария. Всяка баня има свой характер и мотив, като общото са кръглите подсветнати огледала с етажерка на тях. Всички корпусни изделия са индивидуално разработени и аранжирани за конкретните нужди на проекта. В проекта са съчетани материали като мдф, пдч, дървесни фурнири и бои, гранитогрес и ламинат, полиуретанови корнизи и технически камък. Родителската спалня носи своята хладина в цветното си решение, която пък се разбива тотално от силното присъствие на алената спалня с капитонаж. Еклектичният подход в орнаменталистиката и комбинацията от минималистични мотиви в характерна като подход за нашето студио. Издържан и прецизен детайл, ясна линия в целия проект и индивидуални акценти са заложени като критерий както в този, така и във всеки наш проект./ The apartment belong to a family of 4 and their pet. There is a separate room for each child in his favorite colors and motifs. The living room has a separate work area, which complies with the current requirements for "home office". The accent in the apartment is the infrared sauna in the master bedroom, the bright and energetic colors, the bar, which is the main place for cooking. The colors and textures are selected to build an overall energetic and characteristically colorful line. From the entrance space, which is shaped with a fine detail of friezed veneers and decorative friezes on the wall, we are greeted by a bright line, which combined with lighting leads us into the home. The living room is separated by a glass door with metal profiles. There is a clear low seating area and a kitchen area with a dining area. Each bathroom has its own character and motif, as common are the round backlit mirrors with a shelf on them. All hull products are individually designed and arranged for the specific needs of the project. The project combines materials such as MDF, chipboard, wood veneers and paints, granite and laminate, polyurethane cornices and technical stone. The master bedroom carries its coolness in its color scheme, which is totally shattered by the strong presence of the scarlet bedroom with quilting. The eclectic approach in ornamentalism and the combination of minimalist motifs in a characteristic approach to our studio. Durable and precise detail, a clear line throughout the project and individual accents are set as a criterion in this and in each of our projects.

  • 18.03.2021
  • 1808

Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София