Арткорт

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2022

FEMICLINIC медицински център за женско здраве/FEMICLINIC Women's Health Medical Center

Медицински център "FEMICLINIC",намиращ се в гр.София e с обща квадратура 395 кв.м. Състои се от рецепция,лаборатория,зала за презентации,6 кабинета,2 манипулационни и стаи за почивка на пациенти,както и операционна. Основна насоченост на клиниката е женското здраве, АГ - превенция и лечение на репродуктивни проблеми,разкрасителни козметични и лазерни процедури . Ето защо поставихме фокуса върху предназначението и потърсихме вдъхновение от "майката природа". Подовата настилка в зони рецепция и коридор е от гранитогрес "Rain forest brown".Мазилката е иновативен продукт на базата на вулканична пепел с естествени вложки от слама и същевременно отговаря на изискванията за устойчивост,здравословна и комфортна среда.Отделни зони са с естествено зелени стени от скандинавски мъх,обзавеждането е в дървесен фурнир от орех,тапицериите на мебелите за сядане са в зелено, жълто и графит,подчертани с малки акценти на места в бяло. Допълване на тази концепция потърсихме в декорите,като фототапета със зелени лалета, символ на нов живот и картини на женски образи и разцъфнали цветя. Всички кабинети са разработени в различна цветова гама в нежни тонове, със специални антибактериални винилни настилки завършващи с холкер.Oбзавеждането е по индивидуален проект и е съобразено с изискванията за функционалност. За нас е удоволствие работата по този проект и се надяваме и бъдещите пациенти да се чустват щастливи и удоволетворени в тази иновативна клиника. Medical center "FEMICLINIC", located in the city of Sofia, has a total square footage of 395 sq.m. It consists of a reception, a laboratory, a hall for presentations, 6 medical examination rooms, 2 manipulation and 2 rooms for patients, as well as an operating room. The main focus of the clinic is women's health, AG - prevention and treatment of reproductive problems, beauty cosmetic and laser procedures. That's why we put the focus on purpose and looked to "Mother Nature" for inspiration. The flooring in the reception and corridor areas is made of "Rain forest brown" granitogres. The plaster is an innovative product based on volcanic ash with natural straw inserts and at the same time meets the requirements for sustainability, a healthy and comfortable environment. In the corridors we have chosen to install walls of natural green Scandinavian moss, the furniture is in walnut wood veneer, the upholstery of the seating furniture is in green, yellow and graphite, highlighted with small accents in places in white. We looked for some details regarding our concept in the decorations, such as photo wallpaper with green tulips, a symbol of new life, and paintings of female images and blossoming flowers. All examination rooms are designed in a different color range in soft tones, with special antibacterial vinyl flooring ending with a holker. The furniture is according to an individual project and is tailored to the requirements for functionality. It is a pleasure for us to work on this project and we hope that future patients will also feel happy and satisfied in this innovative clinic.

  • 20.02.2023
  • 1015

Арткорт

Студио за интериорен дизайн
София