Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София
3-то място 2022

Double Tree by Hilton Plovdiv

Double Tree by Hilton се реализира в отлична симбиоза между инвеститорското желание - градът да притежава хотел от такава величина и всички изисквания, които бранда Hilton налага за всяка една нова сграда. Освен всички функции за 4 звезден градски хотел, сградата носи и духа на съвременен Пловдив. Град, познат като един от най-старите в света, минал през различни епохи и цивилизации, микс от различни култури и епохи. Пловдив с неговата антична и артистична култура трябваше да отбележи своите контури и в интериора на хотела. Това се реализира с цветни тонове в дамаски и корпусна мебел, стилови линии в метал и керамика. Близостта до Стария град и централната локация на сградата вдигна много летвата в стилово и естетическо ниво. Проектът трябваше да се впише идеално с неговия модернизъм, но и да е естествено продължение на старите занаятчийски и живописни техники. Ръчни рисунки във всяка една стая, картини на истински майстори, керамика и фигури от антично време предават умело пулса на античността в неговото модерно значение. Double Tree by Hilton is realized in an excellent symbiosis between the investor's desire - for the city to own a hotel of such magnitude and all the requirements that the Hilton brand imposes on each new building. In addition to all the functions of a 4-star city hotel, the building also carries the spirit of modern Plovdiv. A city known as one of the oldest in the world, passed through different eras and civilizations, a mix of different cultures and eras. Plovdiv with its ancient and artistic culture had to mark its contours in the interior of the hotel as well. This is realized with colorful tones in damask and cabinet furniture, stylish lines in metal and ceramics. The proximity to the Old Town and the central location of the building raised the bar a lot in terms of style and aesthetics. The project had to fit perfectly with his modernism, but also be a natural continuation of the old craft and painting techniques. Hand paintings in every room, paintings by true masters, ceramics and figures from ancient times skillfully convey the pulse of antiquity in its modern meaning

  • 15.09.2022
  • 769

Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София