2017-02-0004 | ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА - ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

  • 16.05.2017
  • Конкурси

Apartment101 -  ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЯВЕНАТА ПОРЪЧКА.
ОТНОСНО ПОРЪЧКА N: 2017-02-0004 С ПРЕДМЕТ: „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИ ЧАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕСТОРАНТ КЪМ ХОТЕЛ“

Скъпи колеги, Благодарим ви, че изпратихте вашите оферти и взехте участие в обявената поръчка за интериорен дизайн.
От 15.04.2017 до 24.05.2017 постъпиха 4 оферти по обявената поръчка. След подробен преглед на всички постъпили оферти, излъчваме - Apartament101 за изпълнител на обявената поръчка.
На всички желаем по-нататъшни творчески и професионални успехи – уверени сме, че при това ниво на активност, отговорност и професионализъм, те ще бъдат ваш постоянен спътник!

Поздрави!
Екипът на Дибла 

.............................................................................................................................................................................................

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Номер: 2017-02-0004

С ПРЕДМЕТ: „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИ ЧАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕСТОРАНТ КЪМ ХОТЕЛ“
Проектиране на части към хотел с площ 740м2, описание на помещенията:

1. Зона рецепция и лоби бар - 245 м2
2. Три офис помещения, които обслужват администрацията на хотела - 63 м2
3. Ресторант, фоайе към ресторанта и санитарни помещения - 432 м2

В общата документация към поръчката има PDF файл с маркираните зони, които са обект на проектиране и реализация.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Описание: 
Реновирането на хотела ще се извърши поетапно и трябва предложенията за последнователност да са съобразени с техническите изисквания към всяко помещение. Ремонтните дейности трябва да се извършват последователно и да не се налага вече изпълнена зона да се доработва. По време на ремонта хотела ще продължи да функционира като такъв и трябва да се предвиди „зана за закуски“, която да функционира независимо от строителните дейности по реновирането на отделните зони.

Представения график за последователност на ремонтните дейности (Етап 1 т.1) трябва да е съобразен с функциите на хотела и да оптимизира времето, в което отделните зони в хотела не функционират.

Етап 1 - кандидатстване
Всеки участник представя оферта по образец с посочена цена и срок за изпълнение на всички описани точки в Етап 2 и Етап 3. Кандидата е длъжен да представи със своята оферта всички точки описание в Етап 1.

Eтап 2 - проектиране 
В поканата към поръчката ще намерите описание на Етап 2, както и тълкуването на всички описани точки обект на офериране.

Етап 3 - реализация
От избрания екип за проектиране се очаква да има ангажимент за реализацията на обекта и да се придържа към представените в Етап 1 графици и одобрената работна последователност.

Изискванията към кандидатите са посочени в документацията.

 


техническото описание и шаблона за оферта

 

КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

  • Свалете шаблона за оферта и техническото описание към поръчката като натиснете бутона "ИЗТЕГЛИ", попълнете  и изпратете на е-mail: [email protected]

*** В обявената поръчка могат да вземат участие всички желаещи проектанти, 3D дизайнери, архитекти, студенти и други. Всички участници трябва да посочат профила си в платформата, за да бъдат разгледани публикуваните им проекти или да предоставят материали, които показват нужната компетенция за изпълнението на поръчката.

  • Краен срок за подаване на оферти: 24.05.2017 г.
  • Oбработка на получените оферти и избор на изпълнител ще се обяви на: 26.05.2017 г.
  • Избраният кандидат трябва да започне работа по проекта от 05.06.2017г.
  • Екипът на платформата ще публикува в страницата на поръчката избрания изпълнител.

 

.............................................................................................................................................................................................

 

 


ПУБЛИКУВАЙ КОНКУРС В dibla.com
НАПРАВЕТЕ ЗАДАНИЕ И ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ ДИЗАЙНЕР ИЛИ ПРОЕКТ

Възлагането на проект или задача на конкурсен принцип е нов модел за работа с много предимства. Изборът на екип или дизайнер в конкурентна среда ви дава възможност да вземете най-доброто решение според профила и заданието на вашата компания.
Добави Коментар
Няма добавени коментари