pony-logo.jpg

ПОНИ АРХИТЕКТИ / PONY ARCHITECTS

Архитект
София
  • Регистриран: 02.02.2024
  • Посещения: 446
  • Проекти: 1
Кратко описание

ПОНИ АРХИТЕКТИ / PONY ARCHITECTS е студио за архитектура и дизайн, основано през 2019 г. в гр. София. Краткото име на студиото е хумористично съкращение на английското му заглавие, около което екипът ни се обедини в търсене на фраза, отразяваща идеалите и целите на работата ни - Proponents of New Yardscapes, или в превод по смисъл от английски език: ЗАСТЪПНИЦИ ЗА НОВИ ОБИТАЕМИ ПЕЙЗАЖИ. Поривът студиото да има две имена - кратко и дълго, хумористично и сериозно - отразява нашето разбиране за жизнеутвърждаващия потенциал на архитектурата и дизайна.