STUDIO KORK

Студио за интериорен дизайн
Пловдив
Номиниран 2023

Офис Издателска къща Хермес | Office Publishing House Hermes

Функционалност и комфорт в новата страница от 33 годишната история на Издателство „Хермес“. Зад едно от най- бързо развиващи се издателства в България стои сплотен екип, които истински обича работата си. Именно това беше водещата мотивация за дизайн на новите им офиси. Анкетирахме обстойно всички служители, за да съберем информация за предпочитанията им и изградихме концепцията с персонална грижа за всяко работно място. С обща квадратура от 295кв.м. помещението се състои от предверие с рецепция, заседателна зала, две обособени отворени работни зони, две помещения за мениджмънта, общи части с обособени пространства за провеждане на разговори и срещи, кухня и санитарно помещение. Цялостното усещане за съвременно и удобно работно пространство се подчертава от симетрични линии, светли тонове, усвоено място за книги и преобладаващи акценти в корпоративният цвят. Асиметричната рецепция резонира с формите по облечената с ламперия колона, висока над 5м. За да допълним пространството, създадохме персонализирано висящо осветително тяло, което представялва падащи страници. В общите части се наблюдават симетрични елементи както в подовата настилка, така и в окачените панели на тавана. В коридора са позиционирани две зони за разговори и срещи с акустечни панели. Двете работни зони са с функционално разпределение, а овалните елементи и зелените акценти от скандинавски мъх допринасят за комфорта. Пресъздадохме ценностите на екипа както визуално, така и практично като заложихме устойчиви материали, филтрираща система за вода и разделно събиране на отпадъците. „Споделете радостта от четенето“-запазеният слоган на Издателство Хермес и нашето вдъхновение за дизайн на проекта. ______________________________________________________________________________________ Functionality and comfort in the new page of the 33-year history of Hermes Publishing. Behind one of the fastest growing publishing houses in Bulgaria is a close-knit team who truly love their work. This was the main motivation for the design of their new offices. We extensively surveyed all employees to gather information about their preferences and built the concept with personal care for each workplace. With a total square footage of 295 sq.m. the premises consist of a vestibule with a reception, a meeting room, two separate open work areas, two management rooms, common areas with separate spaces for conversations and meetings, a kitchen and a sanitary room. The overall feeling of a modern and comfortable workspace is emphasized by symmetrical lines, light tones, absorbed space for books and predominant accents in the corporate color. The asymmetrical reception resonates with the shapes of the paneled column, over 5m high. To complement the space, we created a custom pendant light fixture that features drop-down pages. In the common areas, symmetrical elements are observed in both the flooring and the suspended ceiling panels. Two areas for conversations and meetings with acoustic panels are positioned in the corridor. The two work areas have a functional distribution, and the oval elements and green accents of Scandinavian moss contribute to the comfort. We recreated the values of the team both visually and practically by implementing sustainable materials, a water filtration system and separate waste collection. "Share the joy of reading" - the preserved slogan of Hermes Publishing House and our inspiration for the design of the project.

  • 02.02.2024
  • 461

STUDIO KORK

Студио за интериорен дизайн
Пловдив