LH Studio

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2022

КОПРОРАТИВЕН ОФИС FADATA СОФИЯ / CORPORATE OFFICE FADATA SOFIA

Задание на клиента: не искаме скучния ни open-space офис вече / Прочит на LHI: вдъхновение от невероятните гледки към Витоша се опитахме да пренесем природата в пространството и да създадем биофилен дизайн, който да накара екипа да се чувства комфортно и отново да иска да се върне офиса, без да им усещането, че се намира в офис. Цялото пространство е съобразено изцяло с нуждите и изискванията на AGILE WORKING SPACE. Оазис за сетивата и креативността. _________________________________________________________ Client assignment: we don't want our boring open-space office anymore / LHI reading: inspired by the amazing views of Vitosha mountain we tried to bring nature into the space and create a biophilic design that makes the team feel comfortable and want to return to the office without feeling they are at office. This space is fully tailored to the needs and requirements of AGILE WORKING SPACE. An oasis for the senses and creativity.

  • 07.04.2022
  • 1188

LH Studio

Студио за интериорен дизайн
София