Studio ONE

Студио за интериорен дизайн
Варна
1-во място 2022

JC 21

Сътворихме дизайна на еднофамилна къща JC21, стремейки се да постигнем завладяващо усещане за деликатен полъх и нежна непреходност. Пренесохме кубичните форми от архитектурата на сградата и в интериора, като балансирахме с по-меки форми и фини текстури. Основна цел на проектирането беше интериорът да въвлича в атмосфера на топлина и безупречен комфорт. Преплетохме спокойната чиста линия с детайли, които създават усещане за персоналност и непреходност. Интериорът разказва история за баланс, лекота и чистота в хармоничните семейни отношения. We created the design of the JC21 single-family house, striving to achieve a captivating sense of delicate airiness and gentle permanence. We brought the cubic shapes from the building architecture into the interior, balancing with softer shapes and fine textures. The main goal of the design was to draw the interior into an atmosphere of warmth and impeccable comfort. We combined the calm clean line with details that create a sense of personality and timelessness. The interior tells a story of balance, lightness and purity in harmonious family relations.

  • 17.02.2023
  • 1131

Studio ONE

Студио за интериорен дизайн
Варна