Ina Damyanova

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2023

Елегантен, луксозен и уютен дом | Elegant, luxurious and cozy home

Елегантен градски апартамент, вдъхновен от чувството за простор и свобода . Той е смело съчетание на съвременни финиши и материали, богат на форми и преливащи меки цветове и текстури. Бетонът, отново е една добра основа, върху която се разгръща красотата на специално обработените метални облицовки, които са силен акцент в интериора и присъстват под формата на пластично огънати листове на библиотека, 3д форми, като пластично пано, покриващо лицето на камината, или облицовка на острова , в преливащите цветове на метала. Всяко от помещенията е съобразено с изискванията за функционалност и характерен стил, носещо индивидуалност и артистизъм. ________________________________________________________ An elegant urban apartment inspired by the feeling of spaciousness and freedom. It is a bold combination of contemporary finishes and materials, rich in forms and iridescent soft colors and textures. Concrete, again, is a good base on which to unfold the beauty of the specially processed metal claddings, which are a strong accent in the interior and are present in the form of plastically bent sheets of a bookcase, 3D shapes, as a plastic panel covering the face of the fireplace, or cladding on the island, in the iridescent colors of the metal. Each of the rooms is tailored to the requirements for functionality and characteristic style, bringing individuality and artistry.

  • 30.01.2024
  • 637

Ina Damyanova

Интериорен дизайнер
София