smpl architects

Архитект
София

DJANAM SKY CLUB PREMIUM

Проектът е разработен в колаборация с интериорно студио Ателие 360. Реализация 2022 - 1000 кв.м Джанам Скай Клуб Премиум Разположен на последния етаж на емблематичния Хотел Родина, до скоро най-високата сграда в България, Djanam Sky Club Premium е заведение от ново поколение, съчетаващо в себе си атмосферата на изискан ресторант и възможност за клубно преживяване в по-късните часове на вечерта. Именно височината и нестандартния функционален фюжън се оказаха най-големите предизвикателства пред реализацията на проекта. Мащабът на обекта обхваща пълно преустройство на знаковия ресторант Панорама с площ от 1000 кв. м., заемащ целия последен етаж на хотела. По-голямата от двете зали – Djanam Sky Club е иновативен ресторант, неусетно превръщащ се в клуб с DJ, сцена с изпълнители и различни програми. Интериорът му е вдъхновен от културата на бикоборството, червените плащове и испанските породи бикове. С много дърво, черно желязо, динамично осветление и червени акценти, големият мащаб на помещението е обърнат в уютно пространство с панорамна гледка към Витоша. В основата на концепцията на по-малката зала е огъня. В комбинация с естествени материали – орехов масив и камък, контрастиращи с черен лакобел и хиляди кристали с дискретно осветление, Premium салонът предлага бутиково стек-хаус преживяване с изглед към центъра на София. Въпреки различните си визия и усещане, пространствата са обединени с ключови елементи. Металният таван с ориенталски мотив, прикриващ цялата ОВК инсталация, доминира и в двете зали. Кожата и дървото придават мекота и лукс в обзавеждането, а червените цветя и стилизираните бикове поставят характерни акценти. Djanam Sky Club Premium Implementation 2022 1000 sq.m Located on the top floor of the emblematic Rodina Hotel, which until recently was the tallest building building in Bulgaria, Djanam Sky Club Premium is a new generation establishment combining the atmosphere of a refined restaurant and the possibility of a club experience in the later hours of the evening. It was the height and the non-standard functional fusion that turned out to be the biggest challenges to the realization of the project. The scale of the site includes a complete redevelopment of the landmark Panorama restaurant with an area of 1000 sq m, occupying the entire top floor of the hotel. The larger of the two halls - Djanam Sky Club is an innovative restaurant, imperceptibly turning into a club with a DJ, a stage with performers and various programs. Its interior is inspired by bullfighting culture, red cloaks and Spanish bull breeds. With lots of wood, black iron, dynamic lighting and red accents, the large scale of the room is turned into a cozy space with a panoramic view of Vitosha. At the heart of the concept of the smaller hall is the fire. In combination with natural materials - solid walnut and stone, contrasting with black lacquer and thousands of crystals with discreet lighting, the Premium lounge offers a boutique steakhouse experience with a view of the center of Sofia. Despite their different look and feel, the spaces are united by key elements. The metal ceiling with an oriental motif, covering the entire HVAC installation, dominates both halls. Leather and wood add softness and luxury to the furnishings, while red flowers and stylized bulls set characteristic accents.

  • 18.03.2023
  • 760

smpl architects

Архитект
София