Helen Koss Interiors

Студио за интериорен дизайн
София

CTP HUB -СОФИЯ

Основата на това оформление e създаването на естествено ход на движение, базирано на принципите на buroladschaft, копиращи естествени природни линии и форми. Форматът на този офис е т.нар. Clubhouse - концепция за споделено и креативно работно пространство, запазена марка на компания CTP, която се развива посредством философията й за прозрачност в политиките й на принципа на приобщаване, сътрудничество и иновации. Индустриалната визия на офисите на CTP е утвърдена в десетте страни, в които оперира в момента, но конкретно в България, по интериора се работи индивидуално в продължение на половин година с няколко основни цели – да се постигне усещане за близост в комуникацията между колеги и клиенти, комфорт и ненатрапчивост на корпоративната визия, същевременно превод на идеалите на компанията в креативна атмосфера, която да насърчава ефективност в работните процеси. Всяка зона кореспондира подсъзнателно с отделен етап от жизнения цикъл на една стратегия на компанията – от зараждането на идеята до нейната реализация. Този подход към дизайна на интериора е вдъхновен от принципа „Формите следват функциите“, който предполага, че функционалността на едно пространство определя и неговата форма. За индивидуализация на пространството помага и известния графити артист Nasimo, който успява да предаде духа на предприемчивост и устрем към зелена промяна от страна на компанията.

  • 11.04.2023
  • 550

Helen Koss Interiors

Студио за интериорен дизайн
София