Цветелина Джоголанова Tzvetelina Dzhogolanova

Интериорен дизайнер
Пловдив
3-то място 2023

АЛ КЛИНИК / AL CLINIC

Представям ви проект на естетична клиника! Различните елементи, като креативни стенни изкуства, които се разкриват от входа са изцяло мое дело, ръчно изработени! Модерно осветление и ергономично мебелиране, също са съчетани по един вълнуваш начин. Подчертавайки иновационни аспекти с помощта на технологични решения, като интелигентни системи за управление на осветлението и климатизацията. Използваната цветова палитра, се адаптира към уютната и професионална обстановка. I would like to present to you my new project of an aesthetic clinic! The different elements, such as creative wall arts, that are revealed from the entrance are entirely handmade by me! The modern lighting and ergonomic furnishing are also combined in an exciting way. Emphasizing innovative aspects with the help of technological solutions, such as intelligent lighting and climate control systems. The color palette used adapts to both cozy and professional atmosphere.

  • 26.01.2024
  • 529

Цветелина Джоголанова Tzvetelina Dzhogolanova

Интериорен дизайнер
Пловдив