ИНТЕЛИГЕНТНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ЧОВЕКА

  • 23.05.2022
  • Всички

Светлината е основен ресурс за живите същества така, както и храната, водата и въздуха. Всеки от нас има „вътрешен часовник“, наречен циркаден (биологичен) ритъм, който обуславя и нуждите ни от определена доза светлина в дадено време от денонощието. Правилната светлина в точното време може да повлияе на всичко – от съня ни до това как се чувстваме и справяме със задачите си денем. Ето защо осветлението, ориентирано към човека (HCL) е особено полезно за обитаващите училища, здравни заведения, офиси и промишлени сгради.Светлината е основен ресурс за живите същества така, както и храната, водата и въздуха. Всеки от нас има „вътрешен часовник“, наречен циркаден (биологичен) ритъм, който обуславя и нуждите ни от определена доза светлина в дадено време от денонощието. Правилната светлина в точното време може да повлияе на всичко – от съня ни до това как се чувстваме и справяме със задачите си денем. Ето защо осветлението, ориентирано към човека (HCL) е особено полезно за обитаващите училища, здравни заведения, офиси и промишлени сгради.

Предимства на ориентираното към човека осветление

Хората са зависими от светлина не само на зрително ниво, тъй като от нея зависи и работата на останалите органи в човешкото тяло. Следователно светлината е важен фактор, допринасящ за нашето благополучие. Учените изучават биологичното въздействие на светлината от десетилетия, за да достигнат до изводи и решения как тя трябва да се използва, за да осигури максимална полезност за нас. 

По-добро здраве

При недостиг или излишък на светлина се получават аномалии, които засягат ендокринната система, зрителната острота и производството на важни хормони. С решението си да инсталираме осветление, ориентирано към човека (HCL), ние подсилваме циркадния си ритъм, подобрявайки когнитивните си умения и цялостния си здравословен ритъм на процесите в организма. Такова осветление предоставя идеални визуални условия на работа, особено във вредна обкръжаваща среда.

По-добър сън

Интелигентното осветление, ориентирано към човека и неговите нужди, подобрява качеството на съня, като коригира хормоналния баланс в тялото. Това е нещо, от което всеки може да се възползва и е изключително важно за ученици, студенти, работници на смени, пациенти с деменция и с други психически отклонения.

Повишена работоспособност

Осветлението, ориентирано към човека, може силно да повиши производителността чрез подобряване на способността за концентрация, увеличаване на бдителността и намаляване на умората, което от своя страна може да редуцира броя на грешките, направени по време на работа.

По-добра кондиция

Потребителите на HCL интелигентно осветление в световен мащаб споделят, че се чувстват по-здрави, по-щастливи и по-енергични. Това е така, защото ориентираното към човека осветление стимулира естествения циркаден ритъм и по този начин повишава кондицията и настроението.

Правилна инсталация на осветление, ориентирано към човека

За да функционира ефективно една HCL система, използваните компоненти трябва да отговарят на редица специфични изисквания, т. е. осветителната инсталация трябва да може да генерира светлина по начин, който да може да се регулира непрекъснато по отношение на нейния интензитет и цветова температура. За тази цел е нужна допълнителна технология за управление (например, системи за управление на светлината и сензори), която автоматично регулира настройките на осветителното тяло. Що се отнася до сложните осветителни инсталации, динамичните светлинни последователности или цялостни светлинни сцени трябва да бъдат програмирани и пуснати в експлоатация за цели етажи или части от сгради. 

Предварително конфигурирани системи се предлагат и за по-малки системи, като офиси или заседателни зали, които вече имат предварително програмирана светлинна динамика, съобразена с хода на дневната светлина, и които могат да бъдат пуснати в експлоатация бързо и лесно. Потребителите задължително трябва да бъдат информирани как работи осветителната система и как да я управляват. 


ЗА КОНТАКТИ:


02/85 00 136, 052/68 17 05
[email protected]
[email protected]
www.polarislighting.bg
www.deltalight.com/en


ПОПУЛЯРИЗИРАЙТЕ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА В dibla.com

Вие предлагате продукти и услуги в сферата на архитектурата, интериора и дизайна - ние можем да ги популяризираме пред специализирана аудитория.

Добави Коментар
Няма добавени коментари